Banka slo-cankarjeva 1, Ljubljana

Cena

3.742.178,09 €

Leto

2020

Tip dela

GOI dela

Objekt

Poslovni objekt

BANKA SLOVENIJE